Polskie rękopisy filozoficzne XVII i XVIII wieku na Litwie

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, Tom 24 (1978) s. 287-309
Romanas Plečkaitis

 

do góry