Przedstawicielskie organy władzy państwowej w świetle pierwszej konstytucji Ludowej Jugosławii

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 24 (156) (1985) s. 171-184
Edmund Mizerski

 

do góry