Geminae Veneres. Motywy neoplatońskie w dekoracji reliefowej Kaplicy Zygmuntowskiej

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 67, Numer 1/2 (2005) s. 97-130
Anna Boczkowska

 

do góry