W sprawie listu Witalisa Wolnego

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 67, Numer 1/2 (2005) s. 209-210
Izabella Galicka, Hanna Sygietyńska

 

do góry