Odkrycie nieznanych dekoracji groteskowych w Kaplicy Zygmuntowskiej

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 67, Numer 1/2 (2005) s. 143-145
Ireneusz Płuska, Krzysztof Czyżewski

 

do góry