Wojna obronna Polski 1939 r. w świadomości uczniów : (wyniki sondażu)

Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Tom 3 (1989) s. 126-133
Stanisław Pajka

 

do góry