K českopolským kulturním vztahúm v době předhusitské

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia, Tom 24 (204) (1990) s. 79-87
Ivan Hávaček

 

do góry