Fabrykacja dział w Powstaniu Listopadowem

Przegląd Historyczno-Wojskowy, Tom 3, Numer 1-2 (1930) s. 55-90
Rafał Gerber

 

do góry