"Obraz panej krásnej perem malovaný která má v Trnave svoje prebývani"

Slavia Occidentalis, Tom 30 (1973) s. 81-94
Jacek Kolbuszewski

 

do góry