Materiały Stronnictwa Demokratycznego w zasobie Archiwum Państwowego w Rzeszowie

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 14 (2004) s. 187-195
Zofia Szulc

 

do góry