Zjazd PSL Piast w Rzeszowie w maju 1922 roku

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 22 (2010) s. 81-94
Maria Ewa Ożóg

 

do góry