Losy polskich jeńców wojennych wyprowadzanych pojedynczo lub w niewielkich grupach, od października 1939 do marca 1940, z obozów NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 32 (1997) s. 139-149
Tadeusz Pieńkowski

 

do góry