Truman, czyli prawdziwy człowiek

Kwartalnik Filmowy, Tom 24, Numer 41-42(101-102) (2003) s. 311-319, 410
Maria Magdalena Gierat

 

do góry