Noty o autorach.

Kwartalnik Filmowy, Tom 23, Numer 39-40(99-100) (2002) s. 285

 

do góry