Lucyferiańskie kino Kennetha Angera

Kwartalnik Filmowy, Tom 24, Numer 41-42(101-102) (2003) s. 225-249, 409-410
Dagmara Rode

 

do góry