Źródła i studia do dziejów muzyki w polskim średniowieczu

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 28 (1983) s. 223-228
Zofia Dobrzańska , Jan Morawski (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
red. Jerzy Morawski. Kraków 1965, 1968, 1969, 1973, 1976, 1977 ,Musica Medii Aevi. T. 1-6 ,

 

do góry