Struktura odpowiedzialności prawnej : studium analityczne z dziedziny teorii prawa

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 8 (31) (1968) s. 3-40
Wiesław Lang

 

do góry