O stosunkach między państwem a kościołem w Polsce w świetle akt kapitulnych i konsystorskich z lat 1403-1533

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, Tom 1 (1993) s. 53-89
Zygfryd Rymaszewski

 

do góry