Król w dawnej Polsce w świetle dokumentów praktyki sądowej

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, Tom 7 (2002) s. 173-181
Zygfryd Rymaszewski

 

do góry