"Charakterystyka elementów struktury osobowości będących przedmiotem badań. Metody badań elementów struktury osobowości młodzieży poddawanej oddziaływaniu katolickiej formacji religijnej", Jan Bielecki, Władysław Nowicki, [w:] "Studia z psychologii", t. 3, Warszawa 1991 : [recenzja]

Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża, Tom 10 (1992) s. 292-293
Waldemar Grzeszczuk , Jan Bielecki (aut. dzieła rec.), Władysław Nowicki (aut. dzieła rec.)

 

do góry