Maciej Kusietek, Kmietek, czy Świętek uczniem Jana Michałowicza z Urzędowa

Folia Historiae Artium, Tom 10 (1974) s. 137-145
Adam Bochnak, Stanisław Pańków

 

do góry