Galicja w XX wieku : kraj w cieniu imperiów

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 46 (2011) s. 299-303
Jan Surman, Klemens Kaps, Simon Hadler

 

do góry