O wariantach kaliskiej edycji "Wojny domowej" Samuela Twardowskiego

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, Tom 16 (2010) s. 57-116
Michał Kuran

 

do góry