Stosunek współczesnych do śmierci : dom-cmentarz w poezji Ewy Lipskiej

Świat i Słowo : filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia, Numer 1(1) (2003) s. 261-272
Grzegorz Olszański

 

do góry