Niezrealizowane plany odbudowy zabytków Krakowa

Rocznik Krakowski, Tom 77 (2011) s. 89-100
Paweł Dettloff

 

do góry