Zmiany administracyjne i terytorialne miast województwa sieradzkiego w latach 1919-1986

Sieradzki Rocznik Muzealny, Tom 5 (1988) s. 143-150
Tadeusz Olejnik

 

do góry