Cyrawscy dziedzice, czyli tablice trumienne rodziny von Maydel jako źródło genealogiczne

Studia Muzealne, Tom 19 (2000) s. 99-111
Zygmunt Dolczewski

 

do góry