Rozwój gospodarczy Elbląga po II wojnie światowej i jego polityczne uwarunkowania (1945-1999)

Rocznik Elbląski, Tom Numer specjalny (2006) s. 3-103
Mirosław Golon

 

do góry