Idea niepodległości Polski w działalności i myśli politycznej Stanisława Grabskiego do listopada 1918 roku

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne, Tom 22 (237) (1991) s. 87-102
Witold Wojdyło

 

do góry