O frazeologii w reklamie słów kilka... : (wybrane zagadnienia)

Świat i Słowo : filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia, Numer 2(7) (2006) s. 137-148
Maria Wacławek

 

do góry