Demokracja, liberalizm a doktryna Kościoła katolickiego w myśli Michaela Novaka

Studia Politicae Universitatis Silesiensis, Tom 3 (2007) s. 13-30
Małgorzata Kaute-Porębska

 

do góry