Ze studiów nad Witem Stoszem : ołtarz św. Jana Chrzciciela w Cieszynie Wielkopolskim a rzeźba szwabska

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 14, Numer 3 (1952) s. 25-56
Szczęsny Dettloff

 

do góry