"Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. 2, nr 1-2 : [recenzja].

Dawna Kultura : czasopismo kwartalne Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, Tom 3 (1954) s. 139

 

do góry