Wyniki prac konserwatorskich przy srebrnych częściach ołtarza w kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu

Studia Waweliana, Tom 13 (2007) s. 134-139
Wojciech Bochnak, Tomasz Bochnak

 

do góry