"Juridical Studies in Ancient Indian Law", Part II, L. Sternbach, Delhi-Varanasi-Patna 1967 : [recenzja]

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 21, Numer 1 (1969) s. 203-204
Cezary Kunderewicz , Ludwik Sternbach (aut. dzieła rec.)

 

do góry