"Ocena zeznań i wyjaśnień", Ewa Gruza [in:] "Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach śledczych", E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Warszawa 2008 : [recenzja]

European Polygraph, Tom 3, Numer 1 (7) (2009) s. 45-47
Jan Widacki , Ewa Gruza (aut. dzieła rec.)

 

do góry