Nazwy narzędzi ornych w gwarach Pomorza Mazowieckiego

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 5, Numer 2 (1957) s. 245-282, 411-414
Irmina Judycka

 

do góry