Gąbinek, st. 1 (GAZ 35), gm. Lubanie, woj. włocławskie, AZP 45-47/58

Informator Archeologiczny : badania, Tom 30 (1996) s. 156-157
Lubomira Tyszler

 

do góry