Wokół wawelskiego obrazu Tadeusza Kunzego ,,Chrystus przed Piłatem''

Studia Waweliana, Tom 2 (1993) s. 3, 87-94
Zuzanna Prószyńska

 

do góry