"Istorija na bałkaniskite narodi XV-XIX wek", S. Dimitrow, K. Manczew, Sofija 1971 : [recenzja]

Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej, Tom 9 (1973) s. 225
Wiesław Balcerak , S. Dimitrow (aut. dzieła rec.), K. Manczew (aut. dzieła rec.)

 

do góry