Warszawa. Wydział Historii Sztuki i Kultury Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami Przeszłości

Biuletyn Historji Sztuki i Kultury : kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, Tom 5, Numer 2 (1937) s. 251-252
Zbigniew Rewski

 

do góry