Z dziejów limanowskiej szkoły parafialnej

Małopolskie Studia Historyczne, Tom 2, Numer 2-3 (1959) s. 107-113
Adam Wojs

 

do góry