Imiona chrzestne nadawane dzieciom w wybranych miejscowościach dekanatu rzeszowskiego w okresie przedautonomicznycm

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 5 (1997) s. 41-56
Sabina Rejman

 

do góry