Życie łańcuckiego zamku za czasów Alfreda II Potockiego

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 19 (2007) s. 211-218
Marzena Dudek

 

do góry