Wizytacje dekanalne eparchii przemyskiej jako przykład "latynizmu prawnego" Kościoła unickiego w XVIII wieku

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 22 (2010) s. 17-24
Rafał Czupryk

 

do góry