Zarządzenie zastępcze wojewody w polskim ustawodawstwie

Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Tom 6 (2010) s. 209-230
Jacek Ronowicz

 

do góry