"Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne", Mieczysław Tanty, Warszawa 2003 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 40 (2005) s. 325-328
Elżbieta Znamierowska-Rakk , Mieczysław Tanty (aut. dzieła rec.)

 

do góry