Wiejscy Żydzi w województwie chełmińskim w 1772 r.

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia, Tom 28 (259) (1993) s. 61-72
Stefan Cackowski

 

do góry