Od wspomnienia do snu: trzeci komentarz do Bergsona

Kwartalnik Filmowy, Tom 16, Numer 3 (63) (1993/1994) s. 4-13
Gilles Deleuze

 

do góry