Nie istniejący XVII-wieczny ołtarz główny w kościele Dominikanów w Krakowie w świetle źródeł archiwalnych i przekazów ikonograficznych

Rocznik Krakowski, Tom 72 (2006) s. 133-140
Anna Dettloff

 

do góry